Jaunumi

2024.gada 26.martā pieņemti Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus", kas stājās spēkā šī gada 3.aprīlī.Būtiskākās izmaiņas notikušas kvalifikācijas dokumentu veidņos:-          Mainīts kvalifikācijas...

Klikšķini un izzini Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru!

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir potenciāls veicināt kvalifikāciju pārredzamību un atzīšanu starptautiskā mērogā. EKI salīdzināšana ar trešo valstu nacionālajām un reģionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām ļaus labāk izprast citas valstu un reģionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras Eiropā un otrādi. Trešo...

Eiropas Komisijas ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu saistībā ar Europass lēmuma 2018. –2022. gadam izvērtēšanu. Eiropas Komisija vēlas apkopot informāciju par Europass ieviešanu un plašāku ietekmi uz Eiropas darba tirgu, prasmēm un mūžizglītības politiku. Ar mērķi novērtēt Europass lietošanas pieredzi un lietderību, tā arī...

2022.gada 11.oktobrī stājās spēkā grozījumi Augstskolu likuma 59.pantā “Studijās iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija un izsniedzamais diploms”, kā rezultātā augstākās izglītības pakāpē tiek mainīti izglītības un kvalifikāciju nosaukumi.IzglītībaKvalifikācijaLīdz 11.10.2022.No 11.10.2022.Līdz...

Lasīt vairāk

Atjaunots 18.01.2023.

2022.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Profesionālas izglītības likuma 5. pantā “Profesionālās kvalifikācijas līmeņi Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā”, kā rezultātā no 5 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem notika pāreja uz 8 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. Profesionālās izglītības likums nosaka, ka...

Lasīt vairāk

Atjaunots 15.01.2023.

Латвійська система освіти і доступні у ній кваліфікаціїКоротко про систему освіти ЛатвіїЛатвійська система освіти складається з дошкільної освіти, початкової освіти, середньої освіти і вищої освіти. Тривалість загальної освіти складає 12 років, що передбачає обов’язкову 9-річну основну освіту та 3-річну середню освіту. Окрім...

2022. gada 17.maijā Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām”.Semināra mērķis ir rosināt iesaistīto pušu diskusiju par mikrokvalifikāciju nozīmi Latvijas izglītības kontekstā un par iespējām tās iekļaut Latvijas kvalifikāciju...

Atklāšanas pasākums: Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumiDigitālie diplomi un sertifikāti nepazūd un netiek sabojāti, tos ir grūtāk viltot, un tos var koplietot pāri robežām, nospiežot pogu. Bet kā mēs zinām, ka diploms ir uzticams? Un kā izglītības iestādes visā Eiropā var izsniegt diplomus un citus mācību sertifikātus...

2020.-2021.gadā pēc Akadēmiskās informācijas centra pasūtījuma  Dr.sc.admin. Anita Līce veica apjomīgu pētījumu, ar mērķi apzināt situāciju Latvijā, lai sniegtu ieguldījumu ES un Latvijas konsultāciju procesā par mikrokvalifikāciju attīstību.Mērķa sasniegšanai tika izmantoti dažādi datu ieguves veidi: literatūras un normatīvo...

2020.gadā Akadēmiskās informācijas centrs veica apjomīgu pētījumu, ar mērķi apzināt Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) nozīmi izglītībā un darba tirgū Latvijā, kā arī noskaidrot, cik lielā mērā LKI ir atpazīstama Latvijā, kā arī noskaidrot respondentu viedokli, kādās jomās izglītībā un darba tirgū ir vērojama...

Eiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par iniciatīvu „Mikrokvalifikācijas mūžizglītībai un nodarbinātībai”. Apspriešana ir atklāta līdz 13. jūlijam. Tās mērķis ir apkopot idejas, lai izstrādātu ES vienotu mikrokvalifikāciju definīciju, ES standartus to kvalitātei un caurredzamībai, kā arī noteiktu turpmākus...

2020. gada 12. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja tiešsaistes konferenci „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja”.Tiešsaistes konferences mērķis bija informēt par jaunās Europass platformas atklāšanu Eiropas Prasmju programmas (2020-2025) kontekstā, kā arī prezentēt iespējas, ko...

2020. gada 9. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja informatīvu semināru "Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā".Informatīvā semināra mērķis bija sniegt informāciju par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, tās izveidi, attīstību un ietekmi uz Latvijas izglītību. Semināra...

Latvijas NKP sagatavojis informatīvus videoLatvijas NKP Eiropas Komisijas projekta Nr. VS/2018/0241 ietvaros sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.Video prezentācijās par:• Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru uzzināsiet, kas...

Izveidots animēts video par LKI un EKIAkadēmiskā informācijas centra (AIC) – nacionālajā koordinācijas punktā (NKP) izveidots animēts video latviešu valodā par to, kas ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), kā atrast savas kvalifikācijas LKI/ EKI līmeni, kā saprast savus...