Jaunumi

Atklāšanas pasākums: Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumiDigitālie diplomi un sertifikāti nepazūd un netiek sabojāti, tos ir grūtāk viltot, un tos var koplietot pāri robežām, nospiežot pogu. Bet kā mēs zinām, ka diploms ir uzticams? Un kā izglītības iestādes visā Eiropā var izsniegt diplomus un citus mācību sertifikātus...

2020.-2021.gadā pēc Akadēmiskās informācijas centra pasūtījuma  Dr.sc.admin. Anita Līce veica apjomīgu pētījumu, ar mērķi apzināt situāciju Latvijā, lai sniegtu ieguldījumu ES un Latvijas konsultāciju procesā par mikrokvalifikāciju attīstību.Mērķa sasniegšanai tika izmantoti dažādi datu ieguves veidi: literatūras un normatīvo...

2020.gadā Akadēmiskās informācijas centrs veica apjomīgu pētījumu, ar mērķi apzināt Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) nozīmi izglītībā un darba tirgū Latvijā, kā arī noskaidrot, cik lielā mērā LKI ir atpazīstama Latvijā, kā arī noskaidrot respondentu viedokli, kādās jomās izglītībā un darba tirgū ir vērojama...

Eiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par iniciatīvu „Mikrokvalifikācijas mūžizglītībai un nodarbinātībai”. Apspriešana ir atklāta līdz 13. jūlijam. Tās mērķis ir apkopot idejas, lai izstrādātu ES vienotu mikrokvalifikāciju definīciju, ES standartus to kvalitātei un caurredzamībai, kā arī noteiktu turpmākus...