Jaunumi

2020. gada 12. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja tiešsaistes konferenci „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja”.Tiešsaistes konferences mērķis bija informēt par jaunās Europass platformas atklāšanu Eiropas Prasmju programmas (2020-2025) kontekstā, kā arī prezentēt iespējas, ko...

2020. gada 9. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja informatīvu semināru "Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā".Informatīvā semināra mērķis bija sniegt informāciju par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, tās izveidi, attīstību un ietekmi uz Latvijas izglītību. Semināra...

Latvijas NKP sagatavojis informatīvus videoLatvijas NKP Eiropas Komisijas projekta Nr. VS/2018/0241 ietvaros sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.Video prezentācijās par:• Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru uzzināsiet, kas...

Izveidots animēts video par LKI un EKIAkadēmiskā informācijas centra (AIC) – nacionālajā koordinācijas punktā (NKP) izveidots animēts video latviešu valodā par to, kas ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), kā atrast savas kvalifikācijas LKI/ EKI līmeni, kā saprast savus...

Publicēts pētījums par Latvijas kvalifikāciju datubāzes atpazīstamību un pielietojumu Latvijā 2019.gadā AIC sadarbībā ar SIA „RAIT Custom Research Baltic” veica pētījumu „Latvijas kvalifikāciju datubāzes atpazīstamība un pielietojums Latvijā”, ar mērķi pārliecināties par līdz šim veikto atpazīstamības pasākumu efektivitāti,...

Akadēmiskās informācijas centrs aicina piedalīties aptaujā par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību un nozīmi izglītībā un darba tirgū. Vai zini, kas ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra? Akadēmiskās informācijas centrs aicina aizpildīt anketu, lai gūtu priekšstatu par Latvijas kvalifikāciju...