Izveidots animēts video par LKI un EKI

Izveidots animēts video par LKI un EKI
Akadēmiskā informācijas centra (AIC) – nacionālajā koordinācijas punktā (NKP) izveidots animēts video latviešu valodā par to, kas ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), kā atrast savas kvalifikācijas LKI/ EKI līmeni, kā saprast savus mācīšanās rezultātus (zināšanas, prasmes, kompetences), un kā iegūtais LKI/ EKI līmenis noder studijās, karjerā un dzīvē.

Video par LKI un EKI


Starptautiskajiem partneriem un sabiedrībai pieejams video LKI un EKI arī angļu valodā.
Video par LKI un EKI (angļu val.)

Dalies:

Links nokopēts!