Jaunumi

2022.gada 11.oktobrī stājās spēkā grozījumi Augstskolu likuma 59.pantā “Studijās iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija un izsniedzamais diploms”, kā rezultātā augstākās izglītības pakāpē tiek mainīti izglītības un kvalifikāciju nosaukumi.IzglītībaKvalifikācijaLīdz 11.10.2022.No 11.10.2022.Līdz...

Lasīt vairāk

Atjaunots 18.01.2023.

2022.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Profesionālas izglītības likuma 5. pantā “Profesionālās kvalifikācijas līmeņi Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā”, kā rezultātā no 5 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem notika pāreja uz 8 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. Profesionālās izglītības likums nosaka, ka...

Lasīt vairāk

Atjaunots 15.01.2023.

Латвійська система освіти і доступні у ній кваліфікаціїКоротко про систему освіти ЛатвіїЛатвійська система освіти складається з дошкільної освіти, початкової освіти, середньої освіти і вищої освіти. Тривалість загальної освіти складає 12 років, що передбачає обов’язкову 9-річну основну освіту та 3-річну середню освіту. Окрім...

2022. gada 17.maijā Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām”.Semināra mērķis ir rosināt iesaistīto pušu diskusiju par mikrokvalifikāciju nozīmi Latvijas izglītības kontekstā un par iespējām tās iekļaut Latvijas kvalifikāciju...