Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

2022.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Profesionālas izglītības likuma 5. pantā “Profesionālās kvalifikācijas līmeņi Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā”, kā rezultātā no 5 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem notika pāreja uz 8 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. Profesionālās izglītības likums nosaka, ka “profesionālās kvalifikācijas līmeņi atbilst tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim!”

Dalies:

Links nokopēts!