Jaunumi

CEDEFOP pētījums "5. līmeņa kvalifikācijas: izaugsme karjerā vai ceļā uz augstāko izglītību" (Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education, CEDEFOP 2014) tagad ir pieejams arī latviešu valodā.Pētījums par EKI 5.līmeņa kvalifikācijām 15 valstīs (t.sk., Latvijā) atklāj, kā dažādās valstīs...

Lasīt vairāk

Atjaunots 08.12.2022.

2014. gada 14. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja konferenci „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām”, kas notika viesnīcā „Avalon Hotel” (13. janvāra ielā 19, Rīgā).Konferences mērķis bija rosināt diskusiju par starptautiskajām kvalifikācijām:•    Kas ir starptautiskās...

2014. gada 26. augustā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu". Noteikumi paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.Lai nodrošinātu studiju rezultātu starptautisko salīdzināmību, noteikumi...

2014.gada 12.augustā Ministru kabinets akceptēja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no apstiprinātajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.5. pantā...

2014. gada 16. maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (13.05.2014).  Standartā ir definēts akadēmiskās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmu stratēģiskais mērķis: nodrošināt studējošajiem zinātņu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu...