Jaunumi

2015. gada 14. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē turpinātu diskusiju par terminiem. Seminārā dažādu institūciju pārstāvji apsprieda līdz šim lietotos terminus izglītības nozarē, iepazinās ar jauniem, kā arī...

Lai apkopotu rezultātus rosinātajai elektroniskai diskusijai par izveidoto izglītības terminu skaidrojošo vārdnīcu, Akadēmiskais informācijas centrs (AIC) 2015. gada 14. decembrī rīko darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”.AIC līdz š.g. 4.decembrim aicināja Latvijas...

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir veicis pētījumu un sagatavojis ziņojuma „Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” darba variantu.Šis darba dokuments ir veidots ar mērķi apzināt terminoloģijas problēmas latviešu valodā tikai Latvijas un...

2015.gada 18.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā, kas stājās spēkā 2015. gada 16. jūlijā, ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu pantu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (8.prim pants).Saskaņā ar šo pantu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra tiek definēta kā astoņu līmeņu sistēma, kas aptver...

Eiropas Komisija publicējusi 2015. gada ziņojumu par Boloņas procesa īstenošanu.Progress augstākās izglītības sistēmu pilnveidošanā un studentu mobilitātes veicināšanā tika apspriests 47 valstu izglītības ministru konferencē, kas notika 2015. gada 13. maijā, Erevānā.Balstoties uz Boloņas procesa sasniegumiem pēdējos 15 gados,...

2015.gada 23.aprīlī Saeima pieņēma Grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no pieņemtajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.Likuma 5. pantā "Profesionālās kvalifikācijas līmeņi" - pieciem...

Akadēmiskās informācijas centra pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas starptautiskās kvalifikācijas tiek piešķirtas Latvijā un vai tās ir jāpielīdzina Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.Pētījumā tika apzināta izglītības iestāžu - starptautisko kvalifikāciju sniedzēju, kā arī nozaru ekspertu padomju pārstāvju pieredze...