Pētījums par starptautiskajām kvalifikācijām Latvijā

Akadēmiskās informācijas centra pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas starptautiskās kvalifikācijas tiek piešķirtas Latvijā un vai tās ir jāpielīdzina Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Pētījumā tika apzināta izglītības iestāžu - starptautisko kvalifikāciju sniedzēju, kā arī nozaru ekspertu padomju pārstāvju pieredze saistībā ar starptautiskajām kvalifikācijām. 

Tika analizētas starptautisko kvalifikāciju prasības, to pielietojuma mērogs, uzņemšanas prasības pretendentiem, sasniegumu novērtēšanas metodes, starptautiskās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti, resertifikācija, kvalitātes nodrošināšana, atšķirības no formālās izglītības kvalifikācijām kā arī starptautisko kvalifikāciju priekšrocības un trūkumi darba tirgū.

Pētījumā ir apkopoti arī ierosinājumi, kā pilnveidot dažādus aspektus saistībā ar starptautiskajām kvalifikācijām Latvijā.

Pētījums ir pieejams latviešu un angļu valodā.

Dalies:

Links nokopēts!