Darba seminārā diskutēs par izglītības terminu tulkojumiem LKI un EKI kontekstā

Lai apkopotu rezultātus rosinātajai elektroniskai diskusijai par izveidoto izglītības terminu skaidrojošo vārdnīcu, Akadēmiskais informācijas centrs (AIC) 2015. gada 14. decembrī rīko darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”.
AIC līdz š.g. 4.decembrim aicināja Latvijas izglītībā iesaistītos interesentus sniegt komentārus par izglītības terminu pētījuma un uz tā bāzes veidotā ziņojuma „Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” darba variantu. Ziņojumā kopā ar skaidrojumu par plašajām izmaiņām Eiropas izglītības politikas telpā, ietverti jaunos procesus apzīmējošie izglītības jēdzieni, kas pakāpeniski ienāk arī Latvijas izglītības politikā un praksē. 
Tā kā Latvijā pašlaik nav pieejama visaptveroša izglītības nozares terminoloģijas vārdnīca, dažādām institūcijām mēdz būt atšķirīgi terminu tulkojumi, tāpēc izglītības nozarē strādājošajiem ir noderīgi pārskatīt līdz šim lietotos terminus, kā arī iepazīties ar jauniem, caur diskusiju nonākot pie savstarpēji akceptējamiem variantiem.
Skatīt ziņojuma „Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” darba variantu.
Semināra programma

Dalies:

Links nokopēts!