Piedalies diskusijā par EKI un LKI kontekstā lietotiem terminiem

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir veicis pētījumu un sagatavojis ziņojuma „Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” darba variantu.

Šis darba dokuments ir veidots ar mērķi apzināt terminoloģijas problēmas latviešu valodā tikai Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā. Ziņojumā aplūkotie termini attiecas uz specifisku kontekstu, un ne vienmēr tos iespējams attiecināt uz visu izglītības nozari.

AIC rosina sākt diskusiju par šajā ziņojumā raksturotajiem terminiem un to definīcijām, lai tās rezultātā varētu izvēlēties piemērotākos tālākos darbības virzienus.

Skatīt ziņojuma „Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” darba variantu.


Aicinām iepazīties ar ziņojumu un līdz š.g. 4. decembrim un savus komentārus nosūtīt uz e-pastu nkp [] aic.lv.

Dalies:

Links nokopēts!