EK 2015. gada ziņojums par Boloņas procesa īstenošanu

Eiropas Komisija publicējusi 2015. gada ziņojumu par Boloņas procesa īstenošanu.

Progress augstākās izglītības sistēmu pilnveidošanā un studentu mobilitātes veicināšanā tika apspriests 47 valstu izglītības ministru konferencē, kas notika 2015. gada 13. maijā, Erevānā.

Balstoties uz Boloņas procesa sasniegumiem pēdējos 15 gados, izglītības ministru konferencē tika izvirzītas jaunās prioritātes Eiropas Augstākās izglītības telpā - starptautiskās mobilitātes veicināšana, digitālo tehnoloģiju izmantošana studiju procesā un prasmju pilnveidošana atbilstoši darba devēju pieprasījumam.

Ministri arī apstiprināja aktualizētās vadlīnijas ECTS lietošanā.

Ziņojums: The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report.

Vadlīnijas ECTS lietošanā: ECTS Users' Guide

Dalies:

Links nokopēts!