Jaunumi

Klikšķini un izzini Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru!

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir potenciāls veicināt kvalifikāciju pārredzamību un atzīšanu starptautiskā mērogā. EKI salīdzināšana ar trešo valstu nacionālajām un reģionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām ļaus labāk izprast citas valstu un reģionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras Eiropā un otrādi. Trešo...

Eiropas Komisijas ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu saistībā ar Europass lēmuma 2018. –2022. gadam izvērtēšanu. Eiropas Komisija vēlas apkopot informāciju par Europass ieviešanu un plašāku ietekmi uz Eiropas darba tirgu, prasmēm un mūžizglītības politiku. Ar mērķi novērtēt Europass lietošanas pieredzi un lietderību, tā arī...