Eiropas Komisija publicējusi Ukrainas kvalifikāciju ietvarstruktūras salīdzinājumu ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru

Image: EC Comparison report of the European Qualifications Framework and the Ukranian National Qualifications Framework.

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir potenciāls veicināt kvalifikāciju pārredzamību un atzīšanu starptautiskā mērogā. EKI salīdzināšana ar trešo valstu nacionālajām un reģionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām ļaus labāk izprast citas valstu un reģionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras Eiropā un otrādi.

Trešo valstu un reģionu kvalifikāciju ietvarstruktūru salīdzināšana ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru ir pilotprojekts.

Šobrīd publiski pieejams tikai “Salīdzinošais ziņojums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un Ukrainas nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru” (angļu un ukraiņu valodā)

Dalies:

Links nokopēts!