Izglītības likums nosaka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru

2015.gada 18.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā, kas stājās spēkā 2015. gada 16. jūlijā, ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu pantu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (8.prim pants).
Saskaņā ar šo pantu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra tiek definēta kā astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņus raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās rezultāti.
Izglītības likuma 8.prim pants īsumā raksturo arī katru no Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.
Ministru kabineta kompetencē ir noteikt Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus (likuma 14.panta 1.prim punkts).
Līdz ar grozījumiem Izglītības likumā 2015. gada 16. jūlijā stājās spēkā arī grozījumi Profesionālās izglītības likuma 5. pantā par profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstību Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Dalies:

Links nokopēts!