EKI līmeņi otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā

2014. gada 26. augustā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu". Noteikumi paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.

Lai nodrošinātu studiju rezultātu starptautisko salīdzināmību, noteikumi paredz studiju rezultātu sasniegšanu atbilstoši Latvijas Izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. vai 7.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei. 

Profesionālā bakalaura programmas saturam jānodrošina zināšanu, prasmju un kompetences kopums atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.

Profesionālā maģistra programmas saturam jānodrošina zināšanu, prasmju un kompetences apguve, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai, atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 7.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.

Ar jaunajiem noteikumiem var iepazīties  šeit.

Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences, kas atbilst  EKI līmeņiem, ir definētas Ministru kabineta „Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju”  (1. pielikuma 2. tabulā) – skatīt šeit.

Dalies:

Links nokopēts!