Grozījumi Augstskolu likumā

2022.gada 11.oktobrī stājās spēkā grozījumi Augstskolu likuma 59.pantā “Studijās iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija un izsniedzamais diploms”, kā rezultātā augstākās izglītības pakāpē tiek mainīti izglītības un kvalifikāciju nosaukumi.

Izglītība

Kvalifikācija

Līdz 11.10.2022.

No 11.10.2022.

Līdz 11.10.2022.

No 11.10.2022

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledža)

Īsā cikla profesionālo augstāko izglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un profesionālās kvalifikācijas diploms (īsā cikla profesionālās augstākās izglītība)

Bakalaura studijas;

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālais bakalaurs, profesionālā augstākā izglītība)

Pirmā cikla augstāko izglītība

Bakalaura diploms;

Profesionālā bakalaura diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms

Bakalaura un profesionālās kvalifikācijas diploms (6. līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Profesionālās kvalifikācijas diploms (6. līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Maģistra studijas;

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālais maģistrs, profesionālā augstākā izglītība)

Otrā cikla augstāko izglītība

Maģistra diploms;

Profesionālā maģistra diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms

Maģistra diploms

Maģistra un profesionālās kvalifikācijas diploms (7. līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Profesionālās kvalifikācijas diploms (7. līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Doktora studijas

Trešā cikla augstāko izglītība

Doktora diploms

Profesionālā doktora diploms mākslās

Zinātnes doktora diploms

Profesionālā doktora diploms mākslā

Dalies:

Links nokopēts!