Pētījums par LKD atpazīstamību un pielietojumu Latvijā

Publicēts pētījums par Latvijas kvalifikāciju datubāzes atpazīstamību un pielietojumu Latvijā 

2019.gadā AIC sadarbībā ar SIA „RAIT Custom Research Baltic” veica pētījumu „Latvijas kvalifikāciju datubāzes atpazīstamība un pielietojums Latvijā”, ar mērķi pārliecināties par līdz šim veikto atpazīstamības pasākumu efektivitāti, līdztekus noskaidrojot, kādam nolūkam Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) tiek lietota, lai pilnveidotu un uzlabotu publicētās informācijas lietderību, kā arī atvieglotu tās atrašanu un uztveramību.

Pētījuma mērķauditorija bija Latvijas izglītības politikas veidotāji, ieviesēji un viņu sociālie partneri. Pētījumā tika izmantotas gan kvantitatīvās (interneta aptauja), gan kvalitatīvās (fokusa grupas diskusijas, darba semināra secinājumi) datu ieguves metodes.

Pētījuma dati apstiprina, ka LKD ir izmantots un nepieciešams informācijas avots Latvijas izglītības vidē. 83% respondenti norādījuši, ka LKD ir lietderīgs un pat nepieciešams viņu tiešo darba pienākumu veikšanai. Pētījumā laikā identificēti vairāki ieteikumi LKD lietojamības un atpazīstamības veicināšanai.

Pētījuma rezultāti un secinājumi pieejami šeit.

Dalies:

Links nokopēts!