Eiropas Komisija aicina uz publisko apspriešanu par iniciatīvu „Mikrokvalifikācijas mūžizglītībai un nodarbinātībai”

Eiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par iniciatīvu „Mikrokvalifikācijas mūžizglītībai un nodarbinātībai”. Apspriešana ir atklāta līdz 13. jūlijam. Tās mērķis ir apkopot idejas, lai izstrādātu ES vienotu mikrokvalifikāciju definīciju, ES standartus to kvalitātei un caurredzamībai, kā arī noteiktu turpmākus pasākumus, kas jāveic institucionālā, katras valsts un Eiropas līmenī.

Šo inciatīvu vada Eiropas komisāri Mariya Gabriel (inovācija, pētniecība, kultūra, izglītība un jaunatne) un Nicolas Schmit (nodarbinātība un sociālās tiesības), lai veicinātu un atbalstītu to, ka mikrokvalifikācijas iegūst kvalitātīvas, caurredzamas, atzīstamas un pārnesamas mācīšanas pieredzes ceļā, tādejādi ievērojami paplašinot mācību iespējas, padarot mūžizglītību par realitāti visā ES un veicinot nodarbinātības iespējas. 

Eiropā arvien lielākam skaitam cilvēku ir jāpapildina savas zināšanas, prasmes un kompetences, lai aizpildītu plaisu starp formālo izglītību un vienmēr mainīgajām darba tirgus prasībām. Visā Eiropā strauji attīstās īstermiņa mācību kursi un pieredze, reaģējot uz nepieciešamību pēc elastīgākiem, uz cilvēku orientētiem izglītības un apmācības nodrošināšanas veidiem. Tādēļ pieaug interese par šādiem īsās mācīšanās apliecinājumiem. To mēs saucam par „mikrkvalifikāciju”.

Mēs aicinām jūs plaši dalīties ar informāciju par šo sabiedrisko apspriešanu ar ieinteresētajām personām. Respondenti var veikt aptauju savas organizācijas vārdā vai privātā statusā. Organizācijas arī tiek aicinātas pievienot nostājas dokumentu, ja tās to vēlas.

Plašāk par publisko apspriešanos un dalību tajā: uzzini šeit!

Dalies:

Links nokopēts!