Jaunumi

2016. gada 1. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra iesācējiem”.Semināra mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās sniegtajām iespējām, kā arī aplūkot tās nozīmi Eiropas un pasaules kontekstā. Seminārā tika prezentēta nesen izveidotā...

2016. gada 27. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja starptautisku pasākumu “Latvijas Kvalifikāciju datubāzes atklāšanas konference“.Konferences mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas kvalifikāciju datubāzi, kā arī pastāstīt par tās izveidošanas procesu. Eiropas Komisijas pārstāvji un starptautiski eksperti dalījās...

2016. gada 15. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē iepazīstinātu nozares speciālistus ar pētījumu par kvalifikāciju ietvarstruktūrā lietoto terminoloģiju un diskutētu par izglītības terminu...

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) izdevis izglītības terminu skaidrojumus, kas saistīti ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) kontekstā lietoto terminoloģiju. Izglītības teminu skaidrojumi un ieteikumi to atveidojumiem latviešu valodā apkopoti pētījuma ziņojumā,...

No 2017.gada 1. janvāra profesionālās izglītības un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos jānorāda atbilstošais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis2016.gada 5.aprīlī Ministru kabinets (MK) apstiprināja MK noteikumus Nr. 194 „Grozījumi MK 2005.gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 „Kārtība, kādā...

2015. gada 14. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē turpinātu diskusiju par terminiem. Seminārā dažādu institūciju pārstāvji apsprieda līdz šim lietotos terminus izglītības nozarē, iepazinās ar jauniem, kā arī...

Lai apkopotu rezultātus rosinātajai elektroniskai diskusijai par izveidoto izglītības terminu skaidrojošo vārdnīcu, Akadēmiskais informācijas centrs (AIC) 2015. gada 14. decembrī rīko darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”.AIC līdz š.g. 4.decembrim aicināja Latvijas...

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir veicis pētījumu un sagatavojis ziņojuma „Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” darba variantu.Šis darba dokuments ir veidots ar mērķi apzināt terminoloģijas problēmas latviešu valodā tikai Latvijas un...

2015.gada 18.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā, kas stājās spēkā 2015. gada 16. jūlijā, ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu pantu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (8.prim pants).Saskaņā ar šo pantu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra tiek definēta kā astoņu līmeņu sistēma, kas aptver...

Eiropas Komisija publicējusi 2015. gada ziņojumu par Boloņas procesa īstenošanu.Progress augstākās izglītības sistēmu pilnveidošanā un studentu mobilitātes veicināšanā tika apspriests 47 valstu izglītības ministru konferencē, kas notika 2015. gada 13. maijā, Erevānā.Balstoties uz Boloņas procesa sasniegumiem pēdējos 15 gados,...

2015.gada 23.aprīlī Saeima pieņēma Grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no pieņemtajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.Likuma 5. pantā "Profesionālās kvalifikācijas līmeņi" - pieciem...

Akadēmiskās informācijas centra pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas starptautiskās kvalifikācijas tiek piešķirtas Latvijā un vai tās ir jāpielīdzina Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.Pētījumā tika apzināta izglītības iestāžu - starptautisko kvalifikāciju sniedzēju, kā arī nozaru ekspertu padomju pārstāvju pieredze...

CEDEFOP pētījums "5. līmeņa kvalifikācijas: izaugsme karjerā vai ceļā uz augstāko izglītību" (Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education, CEDEFOP 2014) tagad ir pieejams arī latviešu valodā.Pētījums par EKI 5.līmeņa kvalifikācijām 15 valstīs (t.sk., Latvijā) atklāj, kā dažādās valstīs...

Lasīt vairāk

Atjaunots 08.12.2022.

2014. gada 14. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja konferenci „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām”, kas notika viesnīcā „Avalon Hotel” (13. janvāra ielā 19, Rīgā).Konferences mērķis bija rosināt diskusiju par starptautiskajām kvalifikācijām:•    Kas ir starptautiskās...

2014. gada 26. augustā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu". Noteikumi paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.Lai nodrošinātu studiju rezultātu starptautisko salīdzināmību, noteikumi...

2014.gada 12.augustā Ministru kabinets akceptēja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no apstiprinātajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.5. pantā...