Seminārs par terminoloģiju EKI un LKI kontekstā

2016. gada 15. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē iepazīstinātu nozares speciālistus ar pētījumu par kvalifikāciju ietvarstruktūrā lietoto terminoloģiju un diskutētu par izglītības terminu skaidrojumiem.
 
Semināra mērķis bija prezentēt izstrādātos priekšlikumus un turpināt diskusiju par terminu lietošanu EKI un LKI kontekstā. Izstrādātos priekšlikumus par atbilstošo terminu lietojumu paredzēts iesniegt Latvijas izglītības politikas veidotājiem – Izglītības un zinātnes ministrijai.

Semināra materiāli pieejami šeit.

Dalies:

Links nokopēts!