Grozījumi kārtību kādā izsniedz augstākās izglītības apliecinošus dokumentus

2024.gada 26.martā pieņemti Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus", kas stājās spēkā šī gada 3.aprīlī.

Būtiskākās izmaiņas notikušas kvalifikācijas dokumentu veidņos:

-          Mainīts kvalifikācijas “Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma” nosaukums uz "Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms"

-         Diploma pielikumā atjaunota informācija par Latvijas republikas izglītības sistēmu atbilstoši 2022. gada septembra grozījumiem Augstskolu likumā

Dalies:

Links nokopēts!