Pasākumi

2015. gada 14. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē turpinātu diskusiju par terminiem.AIC līdz š.g. 4.decembrim aicināja Latvijas izglītībā iesaistītos interesentus sniegt komentārus par izglītības politikas...

2015.gada 4.septembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja izglītības forumu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras izvērtējumu un attīstības perspektīvām, kas notika Latvijas attīstības finanšu institūcijas „ALTUM” konferenču zālē.Forumā piedalījās un diskutēja pārstāvji no LR Saeimas, Eiropas Komisijas...

2015. gada 21. maijā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru nozīmi ārvalstu diplomu atzīšanā studijām augstākās izglītības programmās Latvijā, kas notika viesnīcā „Konventa Sēta”.Seminārā tika apspriesti:•    Eiropas un nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izveides mērķi...

2014. gada 12. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs  - Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja darba semināru "Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā", kas notika viesnīcā "Avalon", Rīgā.Semināra mērķis bija rosināt diskusiju par profesionālās...

2014. gada 14. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja starptautisku konferenci „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām”, kas notika viesnīcā „Avalon Hotel” (13. janvāra ielā 19, Rīgā).Konferences mērķis bija rosināt diskusiju par starptautiskajām kvalifikācijām:•    Kas ir...

2014.gada 28.augustā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja ekspertu diskusiju "Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpas procesi Latvijā: ieguvumi un izaicinājumi izglītības institūcijām un darba devējiem". Diskusijas mērķis bija augstskolu, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju dialogā apspriest ar vienotas Eiropas...

2013. gada 19. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru "Augstākās izglītības dokumentu Diploma pielikums". Uz semināru tika aicināti augstskolu un koledžu pārstāvju, kas ir atbildīgi par Diploma pielikuma sagatavošanu. Semināra programmaPrezentācijas un materiāliSandra Kraže Banku augstskolas...

2013. gada 28. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru rīkoja semināru "Internacionalizācijas iespējas un risinājumi". Seminārs bija paredzēts augstākās izglītības iestādēm un iesaistītām institūcijām.Semināra mērķis bija apzināt problēmas un izstrādāt priekšlikumus,...

Seminārs "Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā" (13.-14.09.2013.) tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību, lai paplašinātu studentu izpratni par kvalitātes novērtēšanu un mācīšanās rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru lietojumu tajā, lai iepazīstinātu...

2013. gada 30. augustā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja ekspertu diskusiju "Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu...