Pasākumi

2015. gada 14. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē turpinātu diskusiju par terminiem.AIC līdz š.g. 4.decembrim aicināja Latvijas izglītībā iesaistītos interesentus sniegt komentārus par izglītības politikas...

2015.gada 4.septembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja izglītības forumu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras izvērtējumu un attīstības perspektīvām, kas notika Latvijas attīstības finanšu institūcijas „ALTUM” konferenču zālē.Forumā piedalījās un diskutēja pārstāvji no LR Saeimas, Eiropas Komisijas...

2015. gada 21. maijā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru nozīmi ārvalstu diplomu atzīšanā studijām augstākās izglītības programmās Latvijā, kas notika viesnīcā „Konventa Sēta”.Seminārā tika apspriesti:•    Eiropas un nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izveides mērķi...