Ārvalstu diplomu atzīšana studijām augstākajā izglītībā un nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras

Darba seminārs

2015. gada 21. maijā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru nozīmi ārvalstu diplomu atzīšanā studijām augstākās izglītības programmās Latvijā, kas notika viesnīcā „Konventa Sēta”.
Seminārā tika apspriesti:
•    Eiropas un nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izveides mērķi un norise;
•    Pārskats par nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām dažādās pasaules valstīs – īpaši par izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas vajadzīgi studiju uzsākšanai augstākās izglītības programmās;
•    Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru nozīme diplomatzīšanā;
•    Praktiski ārvalstu diplomu atzīšanas piemēri.
Seminārs bija paredzēts augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuru darbība ir saistīta ar ārvalstu studentu uzņemšanu.

Semināra programma

Prezentācijas:

Gunta Kinta,  Akadēmiskās informācijas centrs
Pārskats par nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām Eiropā

Rihards Blese, 
Akadēmiskās informācijas centrs
Pārskats par nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām trešajās valstīs – izveide, struktūra, funkcijas un to nozīme diplomatzīšanā

Baiba RamiņaAkadēmiskās informācijas centra direktore
Eiropas un nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru attīstības procesa aktualitātes

Ināra Dunska, Akadēmiskās informācijas centrs
Ārvalstu izglītību apliecinošie dokumenti, lai iestātos augstākās izglītības programmās Latvijā: piemēri no Āfrikas valstīm, International Baccalaureate, Lielbritānijas u.c.

Svetlana Erhina-KirilovaAkadēmiskās informācijas centrs
Ārvalstu izglītību apliecinošie dokumenti, lai iestātos augstākās izglītības programmās Latvijā: piemēri no Kazahstānas, Kirgīzijas, Krievijas, Ukrainas, Uzbekistānas

Ance MekšaAkadēmiskās informācijas centrs
Ārvalstu izglītību apliecinošie dokumenti, lai iestātos augstākās izglītības programmās Latvijā: piemēri no Kambodžas, Dienvidkorejas, Pakistānas u.c.

Dalies:

Links nokopēts!