Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā

Darba seminārs

2015. gada 14. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē turpinātu diskusiju par terminiem.

AIC līdz š.g. 4.decembrim aicināja Latvijas izglītībā iesaistītos interesentus sniegt komentārus par izglītības politikas terminu pētījuma un uz tā bāzes veidotā ziņojuma „Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”  darba variantu.

Seminārā piedalījās un diskutēja pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Akadēmiskā informācijas centra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas,  Latvijas Studentu apvienības, kā arī pārstāvji no nozaru asociācijām, augstskolām, koledžām, tehnikumiem u.c.
Seminārs notika viesnīcā „Avalon Hotel”.

Semināra programma

Prezentācijas:

Baiba Ramiņa, 
Akadēmiskās informācijas centra direktore
Kvalifikāciju ietvarstruktūras aktualitātes Latvijā un Eiropā

Andrejs Veisbergs, Latvijas Universitāte
Termini - politiskās un lingvistiskās izvēles

Gunta Kinta,  Akadēmiskās informācijas centrs
Jēdzieni Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā:
problēmas un tālākie darbības virzieni


Juris Borzovs,
 Latvijas Universitāte, LZA Terminoloģijas komisija
Terminoloģijas vispārējās attīstības tendences un izaicinājumi Latvijā

Dalies:

Links nokopēts!