Augstākās izglītības dokumentu Diploma pielikums

Seminārs

2013. gada 19. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru "Augstākās izglītības dokumentu Diploma pielikums". Uz semināru tika aicināti augstskolu un koledžu pārstāvju, kas ir atbildīgi par Diploma pielikuma sagatavošanu.

 Semināra programma

Prezentācijas un materiāli

Sandra Kraže Banku augstskolas projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos, Boloņas eksperte
 Eiropas Komisijas ieteikumi informācijai Diploma pielikumā

 Eiropas Komisijas ekspertu komentāri Latvijas augstskolu kļūdām, sagatavojot Diploma pielikumu

Baiba Ramiņa Akadēmiskās informācijas centra direktore
 Kvalifikāciju ietvarstruktūru atspoguļojums Diploma pielikumā

Jolanta Silka, Vēsma Abizāre-Vagre Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākās referentes
 Kopīgo grādu atspoguļojums Diploma pielikumā

Kopīgā grāda Diploma pielikuma paraugs

Dalies:

Links nokopēts!