Pasākumi

2023.gada 2.novembrī tika organizēta konference, kurā auditorija tika iepazīstināti ar dažādiem prasmju un darba tirgus nākotnes vajadzību prognozēšanas rīkiem, tā arī sniegts ieskats par Europass platformas Darba un prasmju tendenču rīku. Tika sniegta informēta par Latvijas un ārvalstu labās prakses piemēriem, kā arī...

2023. gada 1.novembrī notika konference, kuras mērķis bija diskutēt par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvērtību dažādiem kvalifikāciju veidiem, kuri šobrīd nav tajā iekļauti. Konferences laikā auditorija tika iepazīstināta ar citu valstu kvalifikāciju ietvarstruktūrām un to veidiem, kā arī plašāk diskutēts un...

2023. gada 24.maijā noslēdzās Akadēmiskās informācijas centrs organizēto informatīvo semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā” cikls Latvijas reģionos - Latgale, Zemgale, Kurzeme, Vidzeme un Rīga.Rīgas informatīvais seminārs norisinājās 2022. gada 24.maijā, Rīgas Valsts tehnikumā. Arī šī...

Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas norisinājās 2022. gada 8.maijā, Rēzeknes tehnikumā.Mācību semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi uz izglītības saturu nozarē...

Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas norisinājās 2022. gada 12.aprīlī, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā.Mācību semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi...

Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas norisinājās 2022. gada 4.novembrī, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”.Mācību semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi uz izglītības saturu...

2022. gada 17.maijā Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām”.Semināra mērķis ir rosināt iesaistīto pušu diskusiju par mikrokvalifikāciju nozīmi Latvijas izglītības kontekstā un par iespējām tās iekļaut Latvijas kvalifikāciju...

2020. gada 12. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja tiešsaistes konferenci „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja”.Tiešsaistes konferences mērķis bija informēt par jaunās Europass platformas atklāšanu Eiropas Prasmju programmas (2020-2025) kontekstā, kā arī prezentēt iespējas, ko...

2020. gada 9. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja informatīvu semināru „Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā”.Informatīvā semināra mērķis bija sniegt informāciju par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, tās izveidi, attīstību un ietekmi uz Latvijas izglītību. Semināra...

Latvijas NKP sagatavojis informatīvus videoLatvijas NKP Eiropas Komisijas projekta Nr. VS/2018/0241 ietvaros sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI) un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.Video prezentācijās par:• Latvijas...