Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām

Darba seminārs

2022. gada 17.maijā Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām”.

Semināra mērķis ir rosināt iesaistīto pušu diskusiju par mikrokvalifikāciju nozīmi Latvijas izglītības kontekstā un par iespējām tās iekļaut Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā. Pasākuma laikā pirmo reizi tiks prezentēti Akadēmiskās informācijas centra – Latvijas nacionālā koordinācijas punkta EKI pētījuma „Mikrokvalifikācijas Latvijā” (2021.g.) rezultāti un secinājumi.

Darba semināra programma

Diskusijas apkopojums

Prezentācijas

Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore

Aktualitātes EKI un LKI kontekstā - Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā  mikrokvalifikāciju kontekstā

Anita Līce, Latvijas Darba devēju konfederācija

Mikrokvalifikācijas Latvijā – pētījuma rezultāti un secinājumi

Pilns pētījuma tekst pieejams: šeit.

Katri Tervaspalo, Somijas Izglītības ministrija 

Projekts MICROBOL – secinājumi un ieteikumi par mikrokvalifikācijām (angļu valodā) 

Dalies:

Links nokopēts!