Seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”

Kvalifikācijas un karjera

Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas norisinājās 2022. gada 12.aprīlī, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā.

Mācību semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi uz izglītības saturu nozarē strādājošajiem. Tā arī sniegt informāciju par Europass jauno platformu, iespējām tajā un Latvijas kvalifikāciju datubāzē.

Aicinām iepazīties ar pasākuma laikā prezentēto informāciju:

Par Akadēmiskā informācijas centru

Europass platforma un tajā pieejamie rīki

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: aktualitātes Latvijā un Eiropā

Latvijas kvalifikāciju datubāze

Seminārs tika rīkots Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta Nr. 101051168 „EQF-Europass Latvia” ietvaros.

Dalies:

Links nokopēts!