Seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”

Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas norisinājās 2022. gada 4.novembrī, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”.

Mācību semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi uz izglītības saturu nozarē strādājošajiem. Tā arī sniegt informāciju par Europass jauno platformu, iespējām tajā un Latvijas kvalifikāciju datubāzē.

Seminārs tika rīkots Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta Nr. 101051168 „EQF-Europass Latvia” ietvaros.

Aicinām iepazīties ar pasākuma laikā prezentēto informāciju:

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: aktualitātes Latvijā un Eiropā

Europass platforma un tajā pieejamie rīki

Latvijas kvalifikāciju datubāze

Dalies:

Links nokopēts!