Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa iespējas augstākajā izglītībā

Seminārs

2018.gada 25. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa iespējas augstākajā izglītībā”.

Semināra mērķis bija iepazīstināt augstākās izglītības iestādes ar dažādo pieredzi neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas procesā augstākajā izglītībā, prezentēt jauno pašvertējuma ziņojumu „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešanu Latvijā”, kā arī rosināt diskusiju par iespējām pilveidot neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa sistēmu.

Seminārā piedalījās augstsklu, koledžu un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

Seminārs notika viesnīcā „Astor Riga Hotel’’.

Semināra programma

Prezentācijas

Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore
Aktualitātes uz izaicinājumi neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanā Eiropas kontekstā

Māris Stinkulis, Akadēmiskās informācijas centrs, projektu eksperts
Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā

Jolanta SilkaAkadēmiskās informācijas centrs, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja vietniece
Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu skatījums uz neformālās izglītības un profesionālās pieredzes atzīšanas praksi augstskolās un koledžās

Līva Šmaukstele, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākā referente
Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2.-4. līmenī

Diskusija darba grupās

1. Darba grupa neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanai profesionālajās studiju programmās

Sandra Kaija, Rīgas Stradiņu universitāte, Studiju programmas Tiesību zinātne profesore, doktora studiju programmas „Juridiskās zinātnes” vadītāja 
Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšana Rīgas Stradiņu universitātē

2. Darba grupa neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanai akadēmiskajās studiju programmās

Ance Kristāla, Latvijas Kultūras akadēmijas Studiju programmu padomes lietvede, prakses koordinatore
Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijas kultūras akadēmijā

Jānis Saulītis, Latvijas Universitāte, Studentu servisu departaments, Departamenta direktors, Projekta vadītājs
Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijas Universitātē

Darba grupu secinājumi

Dalies:

Links nokopēts!