Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?

Starptautiskā konference

2012.gada 23. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja starptautisku konferenci „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?”, kas notika viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55, Rīgā).

Konferences mērķis bija rosināt diskusiju par kvalifikāciju ietvarstruktūru augstāko līmeņu atvērtību ne tikai Boloņas cikla kvalifikācijām, bet arī profesionālajām kvalifikācijām. Konferencē bija iespēja iepazīties ar ārvalstu pieredzi nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru 5. un 8. līmeņu izmantošanā.

Konference tika rīkota Eiropas Komisijas projekta EAC-2012-0080 „EKI Nacionālo koordinācijas punktu aktivitātes ar mērķi ieviest EKI nacionālā līmenī” ietvaros.

Konferences programma

Prezentācijas:

Jens Bjornavold, Cedefop, Senior Expert
Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras: Eiropas valstu pieredze (EN)

Jānis Rozenblats, Rīgas Tehniskās koledžas direktors 
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. līmeņa atvērtības iespējas (LV)

Sean O’ReillyNational Qualifications Authority of Ireland, Project Officer
 Īrijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. līmenis (EN)     

Jānis Vētra, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 8. līmeņa atvērtības iespējas (LV)

Brigitte Bouquet, Commission Nationale de Certification Professionnelle
Profesionālās kvalifikācijas Francijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā 5. un 8. līmenī (EN)
Külli All, Estonian Ministry of Education and Research, Advisor
Igaunijas nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra (EN)

Giedre Beleckiene, independent expert, Lithuania
  5. līmenis – Lietuva (EN)

Dalies:

Links nokopēts!