Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā

2017. gada 26. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru “Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”.

Semināra mērķis bija iepazīstināt profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādes ar pieredzi un sasniegto neformālās izglītības rezultātu novērtēšanā un atzīšanā atbilstoši Eiropas Padomes 2012. gada 20. decembra ieteikumos par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu (2012/C 398/01) noteiktajiem pamatprincipiem. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar neformālās izglītības atbalsta institūciju darbības virzieniem un neformālās izglītības apguves iespējām.

Semināra materiāli pieejami šeit.

Dalies:

Links nokopēts!