Nacionālais koordinācijas punkts

Datubāzes

Latvijas kvalifikāciju datubāze

Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) ir Latvijā unikāla datubāze, kurā ir apkopotas Latvijas izglītības sistēmā iegūstamās pilnās kvalifikācijas, kuras piešķir, pabeidzot akreditētu izglītības programmu vai veicot neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanu. LKD kvalifikācija ir zināšanas, prasmes un kompetences, ko apliecina izglītības dokuments.

Nacionālo reglamentēto profesiju datubāze

Reglamentēta profesija ir profesija, kurai likumā „Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” ir noteiktas prasības izglītībai un profesionālai kvalifikācijai. Akadēmiskās informācijas centra izveidotajā un uzturētajā Reglamentēto profesiju datubāzē pieejams Latvijā reglamentēto profesiju saraksts latviešu un angļu valodā.

Latvijas formālās izglītības dokumenti un LKI līmenis

1

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas skolēniem ar (smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem)

2

Apliecība par vispārējo pamatizglītību

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē)

3

Atestāts par arodizglītību

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (arodizglītības pakāpē)

4

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē)

5

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms (koledžas izglītība, studiju ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi)

6

Bakalaura diploms

Profesionālā bakalaura diploms

Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz 4 gadi)

7

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (kopējais pilna laika studiju ilgums – vismaz 5 gadi)

8

Doktora diploms

Profesionālā doktora diploms mākslās

Saistītās organizācijas