Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikaciju ietvarstruktūras attīstībā: problēmas un risinājumi

Seminārs

2012.gada 11. maijā Akadēmiskās informācijas centrs kā Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja semināru „Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikaciju ietvarstruktūras attīstībā: problēmas un risinājumi”. Seminārs bija paredzēts nozaru ekspertiem, kas ir ieinteresēti nozaru kvalifikāciju struktūru izveidē un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pilnveidošanā. Seminārs tika rīkots Eiropas Komisijas projekta EAC-2012-0080 „EKI Nacionālā koordinācijas punktu aktivitātes ar mērķi ieviest EKI nacionālā līmenī” ietvaros.

Semināra programma

Dmitrijs KuļšsIzglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktora p.i., Mūžizglītības attīstības nodaļas vadītājs
Kvalifikāciju ietvarstruktūra: izglītības sistēmas spogulis vai reformu dzinējs?

Jānis GaigalsValsts izglītības satura centra vadītāja vietnieks
Nozaru ekspertu padomju loma Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un nozaru kvalifikāciju struktūru izstrādē

Gunta KintaAkadēmiskās informācijas centra Projektu departamenta vadītāja, Nacionālā koordinācijas punkta projekta koordinatore
Citu valstu pieredze nacionālo un sektorālo kvalifikāciju ietvarstruktūru veidošanā

Marta ValdmaneAkadēmiskās informācijas centra Europass projekta vadītāja
Europass dokumenti darba tirgū

Sarmīte ValaineValsts izglītības satura centra Izglītības satura departamenta direktore – Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru nozīme nozaru izpētē

Diskusijas un darbs grupās: Priekšnosacījumi sekmīgai Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras lietošanai nozarēs Latvijā. Darba grupu diskusiju kopsavilkums

Dalies:

Links nokopēts!