Par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā

Video prezentācija

Latvijas NKP sagatavojis informatīvus video

Latvijas NKP Eiropas Komisijas projekta Nr. VS/2018/0241 ietvaros sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI) un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.

Video prezentācijās par:

• Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru uzzināsiet, kas ir nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūras un kā tās tika izveidotas, kā arī to, kāda ir LKI un tās sasaiste ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI).

• Latvijas kvalifikāciju datubāzi uzzināsiet, kā tā tika izveidota, kāda informācija tajā ir atrodama un, galvenais, kā to izmantot un kā tā var noderēt gan darbā, gan ikdienā.

• Europass platformu uzzināsiet par Eiropas Komisijas izveidoto jauno Europass identitāti, jaunajām funkcijām un priekšrocībām, tāpat arī to, kā izveidot savu CV jaunā un ērtākā formātā.

Dalies:

Links nokopēts!