Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību

Konference

2019. gada 30. aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja starptautisku konferenci „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību”. 

Konferences mērķis bija atskatīties uz Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstību un būtiskākajām izmaiņām izglītībā kopš 2010. gada, kā arī rosināt diskusiju par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekmi uz izglītības attīstību nacionālā un starptautiskā līmenī. 
• Vai un kā NKI ietekmē izglītības attīstību? Kuros aspektos vairāk jūtama NKI ietekme, kuros – mazāk?

• Kuriem aspektiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība, lai pilnvērtīgi izmantotu NKI potenciālu?

• Kuru iesaistīto pušu nozīmi NKI attīstībā būtu jāpalielina? 
Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar atjaunoto pašvērtējuma ziņojumu „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšana Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”, kura apspriešanā tika iesaistīti starptautiski eksperti. Ziņojums tiks prezentēts Eiropas Komisijā. 
Konference notika viesnīcā „Mercure Riga Centre”, Elizabetes ielā 101, Rīgā. 
Konferences programma 

Prezentācijas 

Baiba RamiņaAkadēmiskās informācijas centra direktore 

 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: 2010. – 2018. 

Külli AllIgaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Pieaugušo izglītības departamenta vadītājas vietniece (Igaunija) 

Kvalifikāciju ietvarstruktūru ieviešana Latvijā un Igaunijā 

Mile DželalijaSplitas Universitātes profesors (Horvātija) 

Pašvērtējuma ziņojumu analīze un Boloņas procesa ietekme  

Horacy DębowskiCentrālās eksaminācijas komisijas direktora vietnieks (Polija) 

Neformālo nozaru kvalifikāciju iekļaušana NKI – konceptuālie un terminoloģijas jautājumi  

Tatjana KoķeRīgas Stradiņa Universitātes studiju prorektore  

Nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra: no vadlīnijām izglītībai līdz īstenošanai darba tirgū

Dalies:

Links nokopēts!