Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenis: attīstība un paplašināšana

Seminārs

2013. gada 8. martā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru "Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenis: attīstība un paplašināšana", kas bija paredzēts ar izglītību saistīto valsts institūciju pārstāvjiem, nozaru ekspertiem un citu organizāciju pārstāvjiem, kas ir ieinteresēti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pilnveidošanā.

Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar citu valstu pieredzi izglītības kvalifikāciju piesaistē Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenim un diskutēt par priekšlikumiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmeņa attīstībā vispārējās un profesionālās, t.sk., pieaugušo profesionālās tālākizglītības kontekstā.

Semināra programma

Prezentācijas:

Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore
 Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru 1. - 4. līmenis: citu valstu pieredze

Andra Šenberga, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore
 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra Eiropas valstu kvalifikāciju ietvarstuktūru kontekstā

Jānis Gaigals, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietnieks
 Nozaru kvalifikāciju struktūras un pārmaiņas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā

Priekšlikumi

Priekšlikumi izmaiņām LKI 1.-4. līmeņos


Profesionālās izglītības darba grupas kopsavilkums


Vispārējās izglītības darba grupas kopsavilkums

Dalies:

Links nokopēts!