Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā

Seminārs

Seminārs "Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā" (13.-14.09.2013.) tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību, lai paplašinātu studentu izpratni par kvalitātes novērtēšanu un mācīšanās rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru lietojumu tajā, lai iepazīstinātu studentus ar novērtēšanas komisijas un akreditācijas komisijas darbu un akreditācijas procesa organizēšanu turpmāk.

Semināra programma

Prezentācijas

Baiba RamiņaAkadēmiskās informācijas centrs
Latvijas/Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Inguna ZariņaLatvijas Studentu apvienība
Ievads kvalitātes vērtēšanā

Jānis VētraAugstākās izglītības padome
Mācīšanās rezultāti augstākajā izglītība

Anatolijs Melnis, Izglītības un zinātnes ministrija
Studiju akreditācijas komisijas darbs un lēmuma pieņemšana

Allan PällEuropean Quality Assurance Register for Higher Education
European instruments: quality assurance in higher education

Dalies:

Links nokopēts!