Internacionalizācijas iespējas un risinājumi

Seminārs

2013. gada 28. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru rīkoja semināru "Internacionalizācijas iespējas un risinājumi". Seminārs bija paredzēts augstākās izglītības iestādēm un iesaistītām institūcijām.

Semināra mērķis bija apzināt problēmas un izstrādāt priekšlikumus, lai veicinātu internacionalizāciju un eksportspēju, iepazītos ar trešo valstu kvalifikāciju ietvarstruktūrām un novērstu daļu šķēršļu, kas kavē Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju un ekportspēju.

Darba grupas strādāja pie tēmām: internacionalizācijas vides veidošana, augstākās izglītības eksportspējas veicināšana un starptautisko studentu atbalsta dienesti augstākās izglītības iestādēs.

 Semināra programma

Prezentācijas:

Agrita Kiopa, Izglītības un zinātnes ministrijaAugstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore
Kā padarīt Latvijas augstāko izglītību kvalitatīvāku un konkurētspējīgāku?

Andrejs Rauhvargers, Rektoru Padomeģenerālsekretārs
Kas ir augstākās izglītības internacionalizācija un kādēļ tā vajadzīga?

Imants Bergs, Augstākās izglītības eksporta apvienības valdes loceklis
Priekšlikumi augstākās izglītības eksporta veicināšanai

Jolanta Silka, Izglītības un zinātnes ministrija, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente
Kopīgās studiju programmas

Māris Ginters, Rīgas Stradiņa universitāteAkadēmisko un starptautisko sakaru departamenta projektu vadītājs
Starptautisko studentu atbalsta dienesti augstākās izglītības iestādēs

Igors Tipāns, Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks starptautiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā
Rūpes par ārzemju studentu labklājību - būtisks izglītības eksporta attīstības nosacījums

Dalies:

Links nokopēts!