Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā

Seminārs

2017. gada 31. maijā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā”.

Semināra mērķis bija iepazīstināt augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar Europas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un to sniegtajām iespējām, norādot arī uz šo rīku nozīmi izglītības kvalitātes novērtēšanā. Pārstāvji no divām augstākās izglītības iestādēm Latvijā (Rīgas Stradiņa Universitāte un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) dalījās arī praktiskajā pieredzē Europass CV izmantošanā.

Seminārā piedalījās Latvijas augstāko izglītības iestāžu pārstāvji.

Seminārs notika viesnīcā „Tallink Hotel Riga’’ (Elizabetes ielā 24, Rīgā).

Semināra programma

Prezentācijas

Agnese UzareAkadēmiskās informācijas centrs, Europass projekta eksperte
Europass dokumenti un pakalpojumi

Sarmīte RutkovskaAkadēmiskās informācijas centrs, EKI projekta eksperte
Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra – ko mēs varam iegūt?

Anita Vahere – AbražuneIzglītības un zinātnes ministrija, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumos
EKI ieteikuma un Europass lēmuma pārskatīšana ES līmenī

Asnate Kažoka, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra, eksperte
Europass un EKI nozīme izglītības kvalitātes novērtēšanas kontekstā

Nora Jansone – RatinikaRīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore,
Dace JasmaneRīgas Stradiņa universitāte, Personāla departamenta vadītāja
Europass CV tiešsaistes izmantošana augstskolas akreditācijas pilotprojektā

Ieva DevjatņikovaJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Personāldaļas vadītāja
Pieredze Europass CV ieviešanā un izmantošanā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas personāla vadības procesos

Dalies:

Links nokopēts!