Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā

Starptautiskā konference

2011. gada 27. aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju rīkoja starptautisku konferenci „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā”, kurā tika prezentēts Latvijas pašvērtējuma ziņojuma melnraksts un konsultāciju procesa rezultāti. Konferencē piedalījās pārstāvji, kuru organizācijas vai iestādes bija iesaistītas konsultāciju procesā, kā arī dalībnieki no citām ar izglītības sektoru saistītām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Konferences programma

________________________________________________________________

Rolands Broks, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs
Konferences atklāšanas uzruna
 LV

Prezentācijas

Carlo Scatoli, Eiropas Komisija, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, Prasmju un kvalifikāciju sektora  vadītājs
 Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstības politika EN

James CallejaMaltas Kvalifikāciju pārvalde
 Kāda ir kvalifikāciju ietvarstruktūras pievienotā vērtība? Maltas pieredze  EN

Baiba RamiņaAkadēmiskās informācijas centra direktore
 Latvijas izglītības kvalifikāciju attiecināšanas process LV

Dmitrijs Kuļšs, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktora vietnieks – Mūžizglītības attīstības nodaļas vadītājs
 Latvijas izglītības sistēmas zināšanu un prasmju līmeņi LV

Ilze Brante, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece, Profesionālās izglītības nodaļas vadītāja
 Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra un Latvijas profesionālās izglītības sistēmas reforma LV

Andrejs RauhvargersLatvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs
 Latvijas augstākā izglītība un kvalifikāciju ietvarstruktūras LV

Sean O’ReillyĪrijas Nacionālā kvalifikāciju pārvalde
 Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret EKI EN

Dalies:

Links nokopēts!