Augstākās izglītības atvērtība: kā padarīt augstāko izglītību pieejamāku cilvēkiem ar dažādām izglītības pieredzēm?

Seminārs

2012. gada 5. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru “Augstākās izglītības atvērtība: kā padarīt augstāko izglītību pieejamāku cilvēkiem ar dažādām izglītības pieredzēm?“. Semināra mērķis bija uzsākt diskusiju par augstākās izglītības atvērtības iespējām Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā, lai varētu paplašināt augstskolās un koledžās studējošo loku.

Seminārs bija paredzēts augstskolu un koledžu pārstāvjiem, ar augstāko izglītību saistīto iestāžu pārstāvjiem, darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem un citām ieinteresētajām pusēm.

Seminārs tika rīkots Eiropas Komisijas projekta EAC-2012-0080 „EKI Nacionālā koordinācijas punktu aktivitātes ar mērķi ieviest EKI nacionālā līmenī” ietvaros.

Semināra programma

Prezentācijas:

Baiba Ramiņa, Akadēmiskā informācijas centra direktore
Augstākās izglītības pieejamība: Eiropas izglītības politikas konteksts

Kristīne Strūberga, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore
Ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju atzīšana: Latvijas profesionālās izglītības pieredze

Ginta Tora, Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta sektora vadītāja
Ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju atzīšana: Latvijas Universitātes pieredze

Sandra Kraže, Banku augstskolas projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos
Ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju atzīšana: Banku augstskolas pieredze

Baiba Ramiņa, Akadēmiskā informācijas centra direktore
Izglītības dokumenti, kuri piešķir tiesības iestāties augstākās izglītības programmās: Latvijas un citu valstu pieredze 

Dalies:

Links nokopēts!