UNESCO publikācija par līmeņu noteikšanu un mācīšanās rezultātu atzīšanu

UNESCO pētījums “Līmeņu noteikšanu un mācīšanās rezultātu atzīšana” (Level-setting and recognition of learning outcomes”, UNESCO 2015) tagad pieejams arī latviešu valodā. 

Pētījums iepazīstina ar līmeņu aprakstu, kas ir kvalifikāciju ietvarstruktūru neatņemama sastāvdaļa starptautiskā mērogā, izstrādi un piemērošanu, kā arī aplūko, kā mācīšanās līmeņi tiek noteikti citā kontekstā, piemēram, ilgtermiņa pētījumos, starptautiskajos kompetenču izvērtējumos un diagnostiskajos pārskatos. Mācīšanās rezultāti ir vienojošais jēdziens visās šajā ziņojumā ietvertajās gadījuma izpētēs. 

Ar pētījumu var iepazīties šeit: Līmeņu noteikšana un mācīšanās rezultātu atzīšana, 2016 (LV)

Dalies:

Links nokopēts!