Seminārs par augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanu kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā

Pasākums

2013. gada 13. un 14. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs  un Latvijas Studentu apvienība rīkoja semināru "Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā". Seminārs bija paredzēts studentiem, kuri vēlas iegūt tiesības piedalīties studiju virzienu akreditācijas vizītēs kā eksperti, kā arī citiem iesaistīto pušu pārstāvjiem, lai apmainītos ar pieredzi un veidotu vienotu izpratni par augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanu Latvijā un Eiropā.  

Semināra mērķi:

  • Paplašināt dalībnieku izpratni par kvalitātes novērtēšanu un mācīšanās rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru lietojumu tajā;

  • Iepazīties ar novērtēšanas komisijas un akreditācijas komisijas darbu;

  • Diskusijas rezultātā izprast, kā atpazīt nekvalitatīvas studiju programmas un kādas ir kvalitatīvas izglītības pazīmes.

Semināra programma skatāma šeit.

Dalies:

Links nokopēts!