Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai

2018. gada 22. augustā Rīgā norisinājās Akademiskās informācijas centra (AIC) kā Latvijas ENIC/NARIC centra koordinētā QUATREC (Comparison of Qualifications for Trusted Recognition) projekta atklāšanas sapulce, kurā piedalījās AIC pārstāvji un pārstāvji no partneru institūcijām - Lielbritānijas, Bulgārijas, Igaunijas un Armēnijas. 

Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim. 

Projekta mērķis ir sekmēt mācīšanās rezultātu izmantošanu diplomatzīšanā, lai uzlabotu atzīšanas praksi saskaņā ar esošajām un jaunajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām. Un projekta mērķis tiks sasniegts, veicot kvalifikāciju un to mācīšanās rezultātu horizontālo salīdzināšanu un izskatot to, vai viena līmeņa kvalifikācijas mācīšanās rezultāti ir būtiski atšķirīgi un vai kvalifikācijas ir salīdzināmas. 

Projekta ietvaros no katras valsts tiks salīdzinātas divas kvalifikācijas, izmantojot iepriekš saskaņotu metodoloģiju. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu priekšlikumus par kvalifikācijas sistēmu efektīvu izmantošanu un mācīšanās rezultātu atzīšanu.

Vairāk informācijas:  šeit!

Dalies:

Links nokopēts!