Diploma pielikums ar EKI līmeni

Jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” (16.04.2013.), kas stājās spēkā 2013.g. 19.aprīlī, aktualizē augstākās izglītības Diploma pielikuma saturu atbilstoši Latvijas izglītības sistēmas piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Tagad Diploma pielikuma 3.nodaļā „Ziņas par iegūtās kvalifikācijas līmeni” kvalifikācijas līmeni jānorāda saskaņā ar diploma pielikuma 8.nodaļā sniegto informāciju, precizējot Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeni, Eiropas/Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni vai EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni.

Savukārt Diploma pielikuma 8.nodaļā „Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī” minēts, ka saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstākās izglītības programmas ir iekļautas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā un atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras astoņiem līmeņiem.

8. nodaļā ietvertā Latvijas Republikas augstākās izglītības sistēmas shēma ir papildināta ar Latvijas/Eiropas kavalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

8.nodaļā ir iekļauta arī jauna tabula ar augstāko izglītību apliecinošo dokumentu izvietojumu pa Latvijas/Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi regulē arī augstākās izglītības iestāžu kopīgo diplomu izsniegšanas kārtību u.c.

Pilnu noteikumu tekstu skatīt šeit.

Dalies:

Links nokopēts!