lven

Viegli lasīt

Šajā sadaļā atradīsi informāciju:


- Kas ir kvalifikācija?
- Kas ir mācīšanās rezultāti?


Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi
Mācīšanās rezultāti un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra
Par Eiropas Komisijas mājas lapu


Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu skaidrojums
Kādi ir ieguvumi no kvalifikāciju ietvarstruktūras Latvijā?
Par Latvijas kvalifikāciju datubāzi