lven

Prezentācijas

 

2017. gadā

Seminārs „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā”

Seminārs „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā ” (31.05.2017.) tika rīkots ar mērķi iepazīstināt augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar Europas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un to sniegtajām iespējām, norādot arī uz šo rīku nozīmi izglītības kvalitātes novērtēšanā.


2016. gadā